osirpiotrkow.pl

Regulaminy

TURNIEJ SZCHOWY Z OKAZJI DNIA DZIECKA

REGULAMIN
Turnieju Szachowego z okazji Dnia Dziecka o puchar  Dyrektora  Ośrodka Sportu i Rekreacji Leszka Heinzla

 ORGANIZATOR


Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Trybunalskim
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

TERMIN I MIEJSCE


06.06.2023 r. Centrum Rekreacyjne OSiR ul. Belzacka 108/110
weryfikacja zawodników godz. 8.30 – 9:00 – początek gier
ZGŁOSZENIE ZAWODNIKÓW DO DNIA 01.06.2023 R

UCZESTNICTWO


- prawo startu mają uczniowie szkół ponadpodstawowych  z terenu miasta Piotrkowa Trybunalskiego
- zgłoszenia na kartach zgłoszeniowych z potwierdzonym podpisem Dyrektora Szkoły
w dniu zawodów- Centrum Rekreacyjne ul. Belzacka 108/110 Piotrków Tryb.
W turnieju może brać udział 3-chłopców i 1-dziewczynka punktowani

SPOSÓB ROZGRYWEK


Turniej zostanie rozegrany na dystansie siedmiu rund.
Tempo gry 10 min. dla zawodnika. Kojarzenie par komputerowo – chessarbiter

CEL


- Wyłanianie drużynowych i indywidualnych mistrzów Piotrkowa Trybunalskiego szkół ponadpodstawowych
w szachach szybkich
- rozwój intelektualny dzieci i młodzieży
- promowanie zdrowego stylu życia
- popularyzacja  królewskiej gry wśród dzieci i młodzieży
- wychowywanie w trzeźwości poprzez sport i rekreację

NAGRODY


Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe za miejsca I- III chłopcy , I – III dziewczynki
Drużynowe dla szkół puchary za miejsca I - III
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas zawodów
-  wszystkie sprawy sporne nie ujęte w regulaminie rozstrzyga sędzie główny zawodów w porozumieniu z organizatorem.
- wszyscy uczestnicy w turnieju wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych
- dane osobowe po 14 dniach ulegają zniszczeniu
- wszyscy uczestnicy biorący udział w turnieju wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku w relacjach z
przebiegu imprezy zamieszczoną w materiałach promocyjnych organizatorów
- wszyscy uczestnicy biorący udział w turnieju wyrażają zgodę na zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z
nimi, które mogą być wykorzystane przez radio i telewizję
- administratorem zebranych danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Trybunalski
- organizator ma prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu.
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
4 + 5 =
Link
4 + 5 =