osirpiotrkow.pl

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej Ośrodka Sportu i Rekreacji

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Trybunalskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej strony internetowej Ośrodka Sportu i Rekreacji.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • pochodzące z różnych źródeł
 • staramy się ograniczyć do minimum zamieszczanie plików na stronach, a ich zwartość (tekst) publikować bezpośrednio na stronach www
 • jeśli to możliwe staramy się również oznaczać treści w sposób gwarantujący lepsze odczytywanie przez czytniki ekranu

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Klaudyna Kabzińska-Piechocka.
 • E-mail: sekretariat@osirpiotrkow.pl
 • Telefon: 44 7326651

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Trybunalskim
 • Adres: 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Stefana Batorego 8
 • E-mail: sekretariat@osirpiotrkow.pl
 • Telefon: 44 7326651

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Trybunalskim, Hala Relax ul. Stefana Batorego 8


Do budynku prowadzą dwie ścieżki chodnikowe, pierwsza od strony ul. Stefana Batorego, druga od Alei 3-ego Maja, przy szczycie budynku miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Wejście główne do budynku usytuowane jest od strony Alei 3-ego Maja, obiekt posiada również dwa wejścia od strony szczytowej oraz jedno od strony ul. Batorego, które są dostępne podczas wydarzeń organizowanych na hali sportowej.
Do wejścia głównego prowadzą: schody oraz podjazd dla wózków, znajdujący się przy schodach, wzdłuż prawej strony frontu budynku.
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osób niewidomych i słabowidzących.
Podjazd dla niepełnosprawnych jest zabezpieczony barierkami.
W budynku nie ma windy.
Na parterze, tuż za wiatrołapem, po lewej stronie znajduje się portiernia, w której pracownik pomoże w załatwieniu spraw administracyjnych w biurze Ośrodka Sportu i Rekreacji.
Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze.
Dwie toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze przy wejściu głównym.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Nie istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego w godzinach pracy Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Kryta Pływalnia przy ul. Belzackiej 106

Do budynku prowadzi chodnik przy ul. Belzackiej, przy prawym szczycie pływalni miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
Wejście znajduje się przy froncie budynku a schody oraz podjazd dla wózków usytuowany po lewej stronie wejścia do budynku.
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osób niewidomych i słabowidzących.
Podjazd dla niepełnosprawnych jest zabezpieczony barierkami.
W budynku znajduje się winda do pracowni odnowy biologicznej oraz winda (platforma) na widownię oraz do pokoju Kierownika Krytych Pływalni.
Na pływalni są dostępne 4 toalety dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Pierwsza w korytarzy holu obiektu po prawej stronie, dwie kolejne w szatni dla osób niepełnosprawnych oraz ostatnia w korytarzu strefy odnowy biologicznej.
Szatnia dla osób z niepełnosprawnościami posiada leżankę oraz dwie toalety w tym jedna z prysznicem.
Na wyposażeniu obiektu znajduje się wózek inwalidzki dla potrzeb klientów.
Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze oraz pomieszczenia na poziomie -1 – pracownia odnowy biologicznej jak i wjazd na widownie obiektu.
Do budynku – recepcja - można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem, w dalszej części obiektu nie ma możliwości na poruszanie się ze zwierzęciem.
W razie potrzeby pracownicy obiektu służą pomocą zarówno podczas poruszania się po obiekcie jak i podczas wejścia i wyjścia z niecki basenowej.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Nie istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego w godzinach pracy Ośrodka Sportu i Rekreacji.


Kryta Pływalnia przy ul. Próchnika 8/12


Do budynku wchodzi się przez bramę po lewej stronie przy Szkole Podstawowej Nr 10 przy ul. Próchnika 8/12. Do budynku należy dojść przez ścieżkę obok boiska szkolnego, znajduje się po jego prawej stronie.
Do wejścia głównego prowadzą: schody oraz podjazd dla wózków, znajdujący się przy schodach.
Podjazd zabezpieczony jest barierkami oraz zabudowanym murkiem.
Dla osób z niepełnosprawnościami dostępny jest tylko parter budynku.
Za wejściem głównym znajduje się wiatrołap a tuż za nim po lewej stronie recepcja.
Budynek nie ma przystosowanej toalety oraz szatni dla osób z niepełnosprawnościami.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Nie istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego w godzinach pracy Ośrodka Sportu i Rekreacji.
Budynek Krytej Pływalni przy ul. Próchnika 8/12 był częścią zabudowań sąsiadującej szkoły, dlatego w projekcie nie było uwzględnionych dostosowań do osób z niepełnosprawnościami.


Centrum Rekreacyjne przy ul. Belzackiej 108/110


Do budynku prowadzi chodnik przy ul. Belzackiej, przed budynkiem, tuż przy placu zabaw, wyznaczone są miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami
Wejście znajduje się przy froncie budynku a schody oraz podjazd dla wózków usytuowany jest pośrodku obiektu. Podjazd znajduje się po lewej stronie schodów.
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osób niewidomych i słabowidzących.
W budynku nie ma windy dla osób z niepełnosprawnościami dostępne są pomieszczenia na parterze, w tym hala sportowa znajdująca się po lewej stronie za wiatrołapem.
W obiekcie są dwie toalety przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem, w dalszej części obiektu nie ma możliwości na poruszanie się ze zwierzęciem.
W razie potrzeby pracownicy obiektu służą pomocą podczas poruszania się po obiekcie.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Nie istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego w godzinach pracy Ośrodka Sportu i Rekreacji.


Zespół Kortów Tenisowych przy ul. Belzackiej 108/110


Do obiektu prowadzi chodnik wzdłuż budynku Centrum Rekreacyjnego przy ul. Belzackiej, za szczytem budynku, po jego prawej stronie, znajduje się wejście na Zespół Kortów Tenisowych.
Wzdłuż prawej strony od wejścia znajdują się dwa kontenery biurowe. W pierwszym z nich znajduje się biuro Kortów Tenisowych, w drugim szatnia dla interesantów. Przed wejściem do pomieszczeń znajduje się stopień.
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osób niewidomych i słabowidzących.
W pomieszczeniach nie ma dostosowań dla osób z niepełnosprawnościami.
Na wprost wejścia znajdują się trybuny dla widzów, które otaczają osiem kortów o nawierzchni z mączki ceglanej. Przy szczycie trybun pozostawiona jest szeroka utwardzona ścieżka. Zejście z trybun nie jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.
W razie potrzeby pracownicy obiektu służą pomocą podczas poruszania się po obiekcie.
W Zespole Kortów Tenisowych nie ma pętli indukcyjnych oraz oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Nie istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego w godzinach pracy Ośrodka Sportu i Rekreacji.


Zespół Kortów Tenisowych / Lodowisko przy ul. Żeromskiego 22


Do Zespołu Kortów Tenisowych można wejść przez furtkę znajdującą się przy ul. Parkowej i posiada trzy korty o nawierzchni z mączki ceglanej oraz ścianę tenisową. Obiekt znajduje się w Parku im. Księcia Józefa Poniatowskiego. Zespół Kortów Tenisowych działa sezonowo, w zimę, gdy nie ma możliwości na grę w tenisa, w miejscu kortów znajduje się lodowisko
Po prawej stronie od wejścia na Korty znajduje się budynek, w którym jest biuro oraz kasa dla klientów.
Obiekt nie posiada udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami, przy każdym z kortów znajdują się ławki dla obserwujących rozgrywki.
W razie potrzeby pracownicy obiektu służą pomocą podczas poruszania się po obiekcie.
W Zespole Kortów Tenisowych nie ma pętli indukcyjnych oraz oznaczeń w alfabecie Braille’a  ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Nie istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego w godzinach pracy Ośrodka Sportu i Rekreacji.


Stadion Miejski przy ul. Żwirki 6


Na Stadion Miejski można wejść przez bramę przy ul. Żwirki 6, natomiast do budynku klubowego przez główne wejście znajdujące się pośrodku obiektu również przy ul. Żwirki.
Stadion Miejski posiada boisko główne z bieżnią, dwie płyty treningowe pełnowymiarowe oraz boisko wielofunkcyjne. Zgodnie z przepisami Międzynarodowego Stowarzyszenia Federacji Lekkoatletycznej powstała bieżnia 100 m., 400 m. oraz do biegu z przeszkodami. Przygotowany został również rozbieg do skoków wzwyż, w dal i trójskoku, rzutni do pchnięcia kulą i rzutu oszczepem.
Po prawej stronie od bramy wjazdowej znajduje się boisko główne, przy którym umiejscowione są trybuny oraz budynek klubowy. Z trybun może korzystać 2800 osób, przy czym 500 miejsc umiejscowionych jest pod zadaszeniem. Nie ma podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami, jednak pierwszy rząd trybun jest odsunięty od barierki na tyle, aby można było przejechać wózkiem.
Budynek klubowy posiada dwa wejścia. Pierwsze od strony ul. Żwirki, drugie od strony boiska i bieżni. W obiekcie znajdują się szatnie dla zawodników, pomieszczenia dla sędziów, obserwatorów, pierwszej pomocy, dziennikarzy i monitoringu oraz sala konferencyjna, niewielki bufet i pomieszczenia gospodarcze. Dla osób z niepełnosprawnościami dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze.
Na wprost bramy wjazdowej znajduje się drugi budynek zaplecza sportowego, w którym znajdują się przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami szatnie oraz toalety.
W razie potrzeby pracownicy obiektu służą pomocą podczas poruszania się po obiekcie.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Nie istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego w godzinach pracy Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Proszę określić gdzie leży problem:
3 + 9 =
Link
3 + 9 =