osirpiotrkow.pl

Polski Ład

Nazwa inwestycji: 

Budowa kompleksu basenów letnich z towarzyszącą infrastrukturą i wyposażeniem
w Piotrkowie Trybunalskim wraz z przebudową zjazdu.

Beneficjent: 

Miasto Piotrków Trybunalski

Całkowita wartość inwestycji:

 14.289.000,00 zł

Wartość wkładu miasta: 

6.289.000,00 zł

Wartość dofinansowania: 

8.000.000,00 zł

Źródło finansowania:

 Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Przewidywany okres realizacji inwestycji: 

23 lipca 2024 r.

Jednostka realizująca zadanie: 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Trybunalskim

Opis zadania inwestycji:

Inwestycja obejmuje: projekt obejmuje budowę kompleksu basenów letnich z towarzyszącą infrastrukturą i wyposażeniem (budynki zapleczy z wyposażeniem, pomosty basenowe, dojścia, dojazdy, miejsca postojowe, instalacje) przy Stadionie Miejskim Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Trybunalskim, przewidziane do realizacji na nieruchomości położonej przy ul. Żwirki (działki nr ewid. 177/10, 177/11 obr. 32) oraz przebudowę i dostosowanie istniejącego zjazdu z drogi publicznej do parametrów zjazdu publicznego na działce nr 295/2 obr. 32. Przedmiot zamówienia posiada prawomocną decyzję nr 13/2023 (IMA.6740.215.2022) udzielającą pozwolenie na budowę oraz zezwolenie na przebudowę zjazdu (DUD.4142.2.2023).

W ramach przedmiotu zamówienia przewidziano budowę:

- trzech basenów sezonowych (otwartych) o konstrukcji stelażowej:
a) 22,76 x 12,7 m, głębokość 1,20 m, 
b) 16,5 x 9,0 m, głębokość 1,00 m,
c) 9 x 12,7 m, głębokość 0,6 m,
- dwie zjeżdżalnie z własnymi hamowniami,
- wodny plac zabaw – splash park (nieprzepuszczalny EPD) oraz brodzik (żelbetowy ze skimmerami wykończonymi folią basenową).
Wszystkie niecki basenowe będą dostępne ze wspólnej konstrukcji pomostowej – drewnianej.
Dostęp do niecek, zjeżdżalni, wodnego placu zabaw z brodzikiem i splashparkiem ograniczony barierkami.
Wejście na strefę wodną odbywać się będzie poprzez projektowane nogomyjki oraz prysznice plenerowe.
Doprowadzenie mediów do niecek i zjeżdżalni poprzez instalację wewnętrzną prowadzoną w terenie.
Dodatkowo w terenie zaprojektowano plenerowe przebieralnie wolnostojące.

Zaprojektowano: 

- instalacje technologiczne uzdatniania wody basenowej dla 5 obiegów wody,
- zaplecze sanitarne, ratownika, zaplecze socjalne, zaplecze technologii i magazynowe, budynek kas, pomieszczenie na rolbę – w formie budynków w konstrukcji drewnianej szkieletowej z wykończeniem drewnianym,
- zakup niezbędnego wyposażenia, m.in. sprzęt ratowniczy, serwerownia, sprzęt komputerowy,
- zgodnie z projektem – obiekt dostosowany do osób z niepełnosprawnościami, wyposażony w akumulatorowy podnośnik.
Projekt odpowiada na wysokie społeczne oczekiwania mieszkańców miasta związane z brakiem letniego miejsca kąpielowego o wysokim standardzie, dostępnego dla rodzin z dziećmi. Na obiekcie zajęcia będą mogły prowadzić szkółki pływackie, a rodziny spędzać czas z dziećmi w różnym wieku. Istniejące ogólnodostępne, niewielkie kąpielisko miejskie przy zbiorniku Bugaj ze względu na swój niewielki rozmiar i niewystarczającą możliwość samooczyszczania bardzo często nie spełnia wymogów fitosanitarnych, a mieszkańcy korzystają z niego, mimo zakazów kąpieli i niebezpieczeństwa dla zdrowia.

Proszę określić gdzie leży problem:
6 + 4 =
Link
6 + 4 =