osirpiotrkow.pl

Nagrody w VII Nocnym Półmaratonie Piotrkowskim oraz IV Ćwierćpółmaratonie

Nagrody finansowe będą przyznawane w następujących klasyfikacjach:
- generalna,
- najlepszy piotrkowianin,
- najlepsza piotrkowianka,
- rekord trasy,

Klasyfikacja generalna VII Nocny Półmaraton Piotrkowski:

KOBIETY:

I miejsce - 2000 zł,
II miejsce - 1500 zł,
III miejsce - 1000 zł.

MĘŻCZYŹNI:

I miejsce - 2000 zł,
II miejsce - 1500 zł,
III miejsce - 1000 zł.

Klasyfikacja najlepszy piotrkowianin

I miejsce - 1000 zł,
II miejsce - 750 zł,
III miejsce - 500 zł.

Klasyfikacja najlepsza piotrkowianka:

I miejsce - 1000 zł,
II miejsce - 750 zł,
III miejsce - 500 zł.

Nagroda za rekord trasy:

- 3000 zł.

Nagrody rzeczowe dla kobiet i mężczyzn (kategorie wiekowe):

KOBIETY:

- 6 nagród za I miejsce - wartość ok. 250 zł,
-6 nagród za II miejsce - wartość ok. 200 zł,
-6 nagród za III miejsce - wartość ok. 150 zł.

MĘŻCZYŹNI:

- 6 nagród za I miejsce - wartość ok. 250 zł,
-6 nagród za II miejsce - wartość ok. 200 zł,
-6 nagród za III miejsce - wartość ok. 150 zł. 

Nagody w ćwierćpółmaratonie:

- kategoria generalna kobiet i mężczyzn za miejsce I - V obejmuje puchar oraz nagrodę rzeczową wysokości:


I miejsce - wartość ok. 200 zł,
II miejsce - wartość ok. 150 zł,
III miejsce - wartość ok. 150 zł,
IV miejsce - wartość ok. 100 zł,
V miejsce - wartość ok. 100 zł

Wyjaśnienie dodatkowe:
Klasyfikacja krajowa półmaratonu: dodatkowe premie dla miejsc I - III kobiet i mężczyzn dla najszybszego biegacza/ najszybszej biegaczki z Polski.
I miejsce - 500 zł,
II miejsce - 400 zł,
III miejsce - 300 zł.
Nagroda za rekord trasy półmaratonu (3000 zł) nie łączy się z pozostałymi klasyfikacjami.
Proszę określić gdzie leży problem:
9 + 9 =
Link
9 + 9 =