osirpiotrkow.pl

Regulaminy

REGULAMIN OTWARTY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO

REGULAMIN OTWARTY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO
  o Puchar Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w ramach kampanii ,,Zachowaj trzeźwy umysł”

I. Cel turnieju:

- wychowywanie w trzeźwości poprzez sport i rekreację ruchową
- popularyzacja tenisa stołowego
- popularyzacja czynnego wypoczynku.

II. Organizator:

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Trybunalskim
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Piotrkowie Trybunalskim

III. Termin

29.08.2023 r.
godz. 9.00 – zgłoszenia
godz. 9.30 - otwarcie turnieju

IV. Miejsce:

Sala Centrum Rekreacyjne, ul. Belzacka 108/110 w Piotrkowie Trybunalskim, tel.44/7327086.

V. Uczestnictwo:

-  turniej w kat. OPEN dla zawodników szkół podstawowych i ponadpodstawowych niezrzeszonych
1. Turniej przeprowadzony zostanie zgodnie z przepisami PZTS.
2.System przeprowadzenia turnieju ustalony zostanie na odprawie technicznej w dniu zawodów
w zależności od ilości startujących.
3.Każdy uczestnik bierze udział w turnieju na własną odpowiedzialność (nie mam żadnych przeciwwskazań zdrowotnych, co potwierdzi podpisując oświadczenie przed turniejem)

VI. Zgłoszenia:

Zgłoszenia do turnieju odbędą się w dniu rozpoczęcia turnieju przy stoliku sędziego głównego.
na pół godziny przed rozpoczęciem turnieju.

VII. Nagrody:

I, II, III miejsce – puchary i nagrody rzeczowe (mężczyźni - kobiety)
VIII. Postanowienia końcowe:
- wszyscy uczestnicy w turnieju wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych
- dane osobowe po 14 dniach ulegają zniszczeniu
- wszyscy uczestnicy biorący udział w turnieju wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku w relacjach z przebiegu imprezy zamieszczoną w materiałach promocyjnych organizatorów
- wszyscy uczestnicy biorący udział w turnieju wyrażają zgodę na zdjęcia,nagrania filmowe oraz wywiady z nimi,które mogą być wykorzystane przez radio i telewizję
- administratorem zebranych danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Trybunalski
- organizator ma prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu.
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
4 + 9 =
Link
4 + 9 =