osirpiotrkow.pl

Centrum Rekreacyjne

Regulamin Mikołajkowego Rajdu Nordic Walking

R E G U L A M I N   MIKOŁAJKOWEGO RAJDU  NORDIC  WALKING
w ramach kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”
NOCNY

I . CEL IMPREZY:

Promocja zdrowego stylu życia poprzez propagowanie sportu, rekreacji  i aktywności ruchowej.
Propagowanie  formy rekreacyjnej, jaką jest marsz „Nordic Walking”.
Integracja osób w różnych przedziałach wiekowych.
Uprawiam sport - jestem trzeźwy.

II. ORGANIZACJA I OBSŁUGA IMPREZY:

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Trybunalskim,Stefana Batorego 8, Tel.  44/7327086, tel.44/ 7326569.
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

III.START

Zbiórka 15.12. 2023 r., godz. 17.00( piątek) – Piotrków Tryb.- parking przy ul. Sasanek – Wierzeje

IV. META:

15.12. 2023 r. ok. godz.20:00          

VI. TRASA:

ok.6 km
Po weryfikacji uczestników, drogą techniczną w kierunku trasy Koło -  Przygłów gdzie odbiera uczestników autokar , który przewozi ich do Osady Leśnej w Kole  tam nastąpi poczęstunek oraz konkursy sportowo-rekreacyjne.

VII.ZGŁOSZENIA: 

Zgłoszenia oraz opłata - osobiście w Centrum Rekreacyjnym przy ul. Belzackiej 108/110,  pok. 29.
Zapisy i opłaty będą przyjmowane do dnia 12.12.2023 r.
Dzieci i młodzież do lat 18 biorą udział pod opieką rodziców, opiekunów prawnych, bądź opiekunów grup.

VIII.ŚWIADCZENIA:

    • opieka organizatora.
    • opieka medyczna
    • ubezpieczenie
    • poczęstunek na półmetku

IX. SPRAWY RÓŻNE:

    1. Wpisowe wynosi:  10 zł od osoby dorosłej , ulgowy 5 zł (do lat 18) -  honorujemy Piotrkowską Kartę Mieszkańca.
    2. Uczestnicy  rajdu mają obowiązek stosować się do regulaminu, jak również  korzystać wyłącznie z wyznaczonej trasy oraz przestrzegać przepisów ruchu drogowego.
    3. Uczestnicy rajdu nie wyprzedzają osoby prowadzącej.
    4. Wszyscy uczestnicy startujący  w rajdzie  wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
    5. Wszyscy uczestnicy startujący w rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków  w relacjach z przebiegu niniejszej imprezy  zamieszczanych w mediach oraz  w materiałach promocyjnych   organizatorów.
    6. Wszyscy uczestnicy startujący w rajdzie wyrażają zgodę na zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z  nimi, które  mogą być  wykorzystywane przez prasę, radio i telewizję.
    7. Administratorem zebranych danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Trybunalskim.
    8. Rodzice, opiekunowie prawni  dzieci startujących w rajdzie  oraz pełnoletni zawodnicy  mają prawo do wglądu i poprawiania   treści danych osobowych.
    9. Organizator nie odpowiada za  zagubione rzeczy.
    10. Każdy uczestnik bierze udział w rajdzie na własną odpowiedzialność.
    11. Zapisanie się do udziału w rajdzie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
    12. We wszystkich sprawach nieujętych  w regulaminie decyduje organizator  rajdu, któremu przysługuje wyłączne prawo interpretacji regulaminu.
    13. Każdy uczestnik musi posiadać kijki do Nordic Walking.
    14. Każdy uczestnik powinien być wyposażony w odpowiednie ubranie.
    15. Impreza odbędzie się bez względu na pogodę.
    16. Ilość miejsc ograniczona!!!
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
9 + 5 =
Link
9 + 5 =