osirpiotrkow.pl

REGULAMIN AMATORSKIEJ LIGI PIŁKI NOŻNEJ OSiR SEZON 2023/2024

REGULAMIN AMATORSKIEJ LIGI PIŁKI NOŻNEJ OSiR SEZON 2023/2024

REGULAMIN AMATORSKIEJ LIGI PIŁKI NOŻNEJ OSiR SEZON 2023/2024
ORGANIZOWANEJ PRZEZ OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM


I. ORGANIZATOR:

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Trybunalskim.

II. NAZWA:

Amatorska  Liga Piłki Nożnej OSiR sezon 2023/2024 (w skrócie: ALPN)

III. CEL:

Popularyzacja piłki nożnej jako aktywnego wypoczynku po pracy i nauce. Kontynuacja rozgrywek ALPN.

IV. MIEJSCE ROZGRYWEK:

Stadion Miejski „CONCORDIA” ul. Żwirki 6

V. KONTAKT:

alpn@osirpiotrkow.pl
Tel.510-473-737

VI. UCZESTNICTWO:


1. Startować mogą zespoły, reprezentujące firmy, zakłady pracy, instytucje, stowarzyszenia oraz grupy koleżeńskie.

2. Warunkiem uczestnictwa jest wpłacenie wpisowego w wysokości 1000zł. (od każdej drużyny) do dnia 19.08.2023 roku w kasie OSiR lub przelewem na konto OSiR – Nr rachunku – 79 1090 2590 0000 0001 5216 0341  (Proszę wpisać nazwę drużyny).

3.  Rozpoczęcie ALPN 19.08.2023r. Stadion Miejski ul. Żwirki 6 (sztuczna nawierzchnia).

4. Zawodnicy biorący udział w rozgrywkach ALPN muszą mieć ukończone 18 lat - decyduje rocznik.

5. W ALPN mogą brać udział zawodnicy nie biorący udziału w rozgrywkach wszystkich lig i klas pod egidą OZPN i PZPN.

6. Zawodnicy którzy w 2023 i w 2024 roku ukończyli lub ukończą 30 lat mogą być zrzeszeni w klubach.

7. Zgłoszenie drużyny następuje przez dostarczenie imiennej listy zgłoszeniowej przez kapitana zespołu.

8. Każda drużyna powinna posiadać własne ubezpieczenie NW na czas rozgrywania meczu.

VII. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:


1. Czas gry 2x 25 minut.

2. Drużyna składa się z 7-zawodników grających (6+bramkarz) i nie ograniczonej liczby rezerwowych.

3. Minimalna liczba zawodników w drużynie „5" (4+ bramkarz), jeśli jest mniej, mecz nie jest rozgrywany, a wynik ustala się jako walkower dla drużyny przeciwnej.

4. Mecze rozgrywane są na bramki 5-metrowe.

5. Obowiązuje miękkie obuwie piłkarskie tzw. „lanki” (zabrania się gry we wkrętach metalowych).

6. Zmiany systemem (hokejowym), w wyznaczonym miejscu.

7. Wyrzut z autu wykonywany przez wprowadzenie s piłki do gry  zza głowy .

8. Wprowadzenie piłki do gry od bramki ręką i nogą bez ustawienia piłki na murawie.

9. W przypadku rzutu wolnego mur ustawiamy w odległości 5m od piłki.

10. Rzut karny wykonywany z 9 metrów.

11. Mecze rozgrywane są systemem jesień/zima.

12. Na ławce rezerwowych mogą przebywać tylko osoby wpisane do protokołu.

VIII. KARY:


1. Czwarta żółta kartka zsumowana w meczach-wykluczenie na jeden mecz.

2. Druga żółta kartka w meczu - czerwona kartka i wykluczeniem z gry (zespół od tego      momentu kończy mecz w składzie niekompletnym), żółte kartki są sumowane.

3. Czerwona kartka - bezpośrednia - wykluczenie na dwa mecze (za niesportowe zachowanie karę ustala organizator po konsultacji z sędziami.)

4. Czerwona kartka za faul taktyczny, wykluczenie na jeden mecz.

5. Czerwona kartka za niesportowe zachowanie (od 4 meczów) bez możliwości skrócenia kary.

6. Każda żółta kartka karana jest dodatkowo karą dwóch minut wykluczenia z gry (decyzję podejmuje sędzia prowadzący zawody) - zawodnik ukarany musi ją odbyć do końca.

7. Jeżeli zawodnik rezerwowy dostanie  żółtą kartę plac gry na 2minuty musi opuścić zawodnik  z pola gry.

8. Jeżeli na boisku znajduje się zawodnik niewpisany do listy zgłoszeniowej lub protokołu meczu, traktuje się to jako wykroczenie i grę zawodnika nieuprawnionego i przyznaję się walkower dla drużyny przeciwnej.

8. W przypadku gdy dojdzie do rażącego naruszenia nietykalności cielesnej lub kierowane są do zawodnika, sędziego, organizatora itp. groźby noszące znamiona czynu zabronionego karą jest zawieszenie  zawodnika w rozgrywkach OSiRu od 3 miesięcy.

9. W przypadku gdy dojdzie do sytuacji, w której zawodnicy danej drużyny zachowują się skrajnie niebezpiecznie wstosunku do zawodników przeciwnej drużyny, sędziego, kibiców, organizatora, drużyna zostaje pisemnie upomniana. Po dwóch upomnieniach drużyna zostaje odsunięta z rozgrywek ALPN OSiR Piotrków Trybunalski co skutkuje (patrz punkt XI podpunkt 6.)

10. Inne zdarzenia jak niesportowe zachowanie, burdy bądź przekroczenia zasad Fair-Play będą karane indywidualnie przez organizatora i pięciu przedstawicieli drużyn uczestniczących w lidze (Komisja Regulaminowa Ligi), do wykluczenia  z rozgrywek włącznie (musi być opis w protokole meczowym).

KARY INDYWIDUALNE


1.Żółte i czerwone kartki mogą być pokazywane tylko zawodnikom i zawodnikom rezerwowym.
2. Przewinienia karane napomnieniem:
a) Zawodnik musi być napomniany i należy mu pokazać żółtą kartkę, jeżeli popełni jedno z następujących przewinień:
  - jest winny niesportowego zachowania,
  - słownie lub czynnie demonstruje niezadowolenie,
  - uporczywie narusza przepisy gry,
  - opóźnia wznowienie gry,
  - nie zachowuje wymaganej odległości przy wznowieniu gry rzutem rożnym lub rzutem wolnym, rzutem z autu, rzutem od bramki,
  - wchodzi lub powraca na boisko bez zgody sędziego lub narusza procedurę zmian
  - wchodzi lub powraca na boisko bez zgody sędziego lub narusza procedurę zmian.
3. Przewinienia karane wykluczeniem z gry
a) Zawodnik musi być wykluczony z gry i należy mu pokazać czerwoną kartkę, jeżeli popełni  jakiekolwiek z następujących przewinień
- popełnia poważny, rażący faul,
- zachowuje się gwałtownie, agresywnie
- pluje na przeciwnika lub inną osobę,
- zachowuje się wybitnie niesportowo,
- używa ordynarnego, obelżywego, znieważającego języka,
- pozbawia drużynę przeciwną bramki lub oczywistej szansy na jej zdobycie    rozmyślnie zagrywając piłkę ręką ( nie dotyczy bramkarza we własnym polu karnym),
- pozbawia oczywistej szansy zdobycia bramki przeciwnika poruszającego się w  kierunku bramki tego zawodnika popełniając przewinienie karane rzutem wolnym  lub rzutem karnym,
- otrzymuje drugie napomnienie w tym samym meczu.
4. Zmiany terminów rozgrywania meczów możliwe po uzgodnieniu pomiędzy   zainteresowanymi. 

KATEGORYCZNIE ZAKAZUJE SIE SPOŻYWANIA ALKOHOLU PRZEZ ZAWODNIKÓW I UCZESTNIKÓW ZAWODÓW PODCZAS TRWANIA LIGI POD GROŹBĄ WYKLUCZENIA Z UCZESTNICTWA W ROZGRYWKACH ALPN !


IX. PUNKTACJA I ZASADY DECYDUJĄCE O KOLEJNOŚCI W TABELI:


1. Punktacja

zwycięstwo  - 3 punkty
remis    - 1 punkt
porażka  - 0 punktów
walkower  - 3 punkty i 3:0 w bramkach dla drużyny, której się jego przyznaje w    przypadku nie stawienia się zespołu.

2. Przy równej ilości zdobytych punktów:

- wynik bezpośrednich spotkań pomiędzy zainteresowanymi drużynami
- różnica w ilości zdobytych bramek
- ilość strzelonych bramek

X. NAGRODY:

1. Za zajęcie miejsc I-III w I lidze ALPN przewidziano pamiątkowe puchary, i nagrody indywidualne.

2. Nagradzanych jest do 15 zawodników drużyn z miejsc I-III w I lidze.

3. Puchar Fair-Play dla drużyn grających „najczyściej" we wszystkich ligach.

4. Puchary i nagrody indywidualne dla najlepszego strzelca.

5. Puchar dla najlepszego bramkarza w lidze

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:


1.Obowiązuje jednolity strój piłkarski, zawodnicy występują z numerami wg protokołu.

2. Listę zgłoszeniową zawodników dostarcza kierownik drużyny przed pierwszym meczem.

3. W lidze zawodnicy biorą udział wyłącznie na własną odpowiedzialność.

4. Zawodnik wpisany do protokołu uważany jest za biorącego udział w meczu.

5. Zabrania się udziału w zawodach zawodników pod wpływem alkoholu, oraz narkotyków.

6. Drużyna, która w trakcie trwania ligi nie przystąpi do 2 meczów lub wycofa się z rozgrywek, zostaje zdyskwalifikowana a wyniki rozegranych przez nią spotkań zostają zweryfikowane jako nie odbyte, chyba że wycofanie lub dyskwalifikacja nastąpiła w rundzie rewanżowej po rozegraniu przynajmniej jednego meczu tej rundy, w takim przypadku utrzymuje się jego dorobek punktowy i bramkowy,pozostałe drużyny otrzymują punkty walkowerem.

7. W dniu meczu istnieje możliwość dopisania zawodnika do listy zgłoszeniowej

8. Okienko transferowe jest w przerwie między rundami.

9. Za rzeczy pozostawione w szatniach organizator nie odpowiada.

10. Za szkody wyrządzone na obiekcie przez zawodnika danego zespołu lub zespół - koszty ich usunięcia - pokrywa dana drużyna.

11. Organizator ma prawo zmiany terminów ze względu na organizację innych imprez.

12. Zabrania się dopisywania do protokołu zawodników w czasie trwania meczu, chyba że zawodnik uzupełnia zespół do pełnego składu.

13  Przekładanie meczów jest możliwe 1 raz na rundę co daje 2 mecze w sezonie
       Odbywa się to w następujący sposób:
    a)  przekładający prosi o zgodę drużynę przeciwną
    b)  jeśli jest zgoda, przekładający informuje organizatora, który sprawdza czy jest  możliwość  rozegrania tego meczu w ciągu 2 tygodni od daty przełożenia
    c)  po spełnieniu warunków o których mowa  w punkcie a i b przekładający musi wypełnić okienko powstałe po przełożonym meczu i w to miejsce ma obowiązek przełożyć pierwszy mecz lub ostatni z bieżącej kolejki ( można rozgrywać mecze awansem ) .
       
    d) o ustaleniach należy poinformować SMS-em organizatora do czwartku poprzedzający początek danej kolejki
      
  -  zabrania się przekładania meczów ostatniej kolejki pierwszej i drugiej rundy

  - zabrania się przekładania meczów w przypadku, gdy nie ma możliwości rozegrania go w ciągu do 2 tygodni od daty przełożenia
      
 - do listy zgłoszeniowej  można  dopisać tylko 2 zawodników w rundzie co daje   (4 w całym sezonie)
      
 - zawodnicy (osoby),  którzy są wpisani do listy zgłoszeniowej i w dniu rozgrywek nie biorą  udziału w meczu ale przebywają na obiekcie OSiR-u podlegają karze zgodnie z regulaminem  ALPN OSiR Piotrków Trybunalski
       
 -   mecze rozpoczynają się zgodnie z godziną podaną w terminarzu i nie ma możliwości rozpoczęcia meczu później chyba, że drużyna czeka na zawodnika, który ma uzupełnić skład do wymaganej  minimalnej liczby graczy (do 5 minut i decyduje organizator).

14. Każdy zawodnik bierze udział w ALPN na własną odpowiedzialność i na liście zgłoszeniowej oświadcza, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału w lidze oraz że zapoznał się z regulaminem w/w ligi.

15. Każdy zawodnik biorący udział w ALPN wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych wyłącznie do celów związanych z realizacją ligi przez organizatora, zgodnie z  Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2018 roku.

16. Każdy zawodnik biorący udział w ALPN wyraża zgodę na publikację swego wizerunku w relacjach z przebiegu ALPN zamieszczonych na stronie internetowej, w mediach i materiałach promocyjnych organizatora.

17.  Wszyscy uczestnicy Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej OSiR wyrażają zgodę na zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z nimi, które mogą być wykorzystywane przez prasę, radio i telewizję.

18.  Administratorem zebranych danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Trybunalskim.

19. Interpretacja powyższego regulaminu oraz wynikłe sprawy sporne rozstrzyga organizator Ligi OSiR, po konsultacji z sędziami a decyzja jest ostateczna.

20. W przypadku znacznej ilości zgłoszeń do kolejnego sezonu rozgrywek, 10 pierwszych drużyn z najlepszymi wynikami w obecnym sezonie awansuje do I ligii.
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
6 + 2 =
Link
6 + 2 =