osirpiotrkow.pl

Regulaminy

R E G U L A M I N RAJDU NORDIC WALKING 07.10.2023 r.

R E G U L A M I N
RAJDU  NORDIC  WALKING  07.10.2023 r.

I . CEL IMPREZY:

Promocja zdrowego stylu życia poprzez propagowanie sportu, rekreacji  i aktywności ruchowej.
Propagowanie  formy rekreacyjnej, jaką jest marsz „Nordic Walking”.
Integracja osób w różnych przedziałach wiekowych.
Uprawiam sport - jestem trzeźwy.

II. ORGANIZACJA I OBSŁUGA IMPREZY:

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Trybunalskim,Stefana Batorego 8, Tel/fax 44/7327086, tel.44/ 7326569.
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

III.TERMIN:

Zbiórka 07.10 2023 r., godz. 8.30 (sobota) – Piotrków Tryb.- parking ROKA przy ul. Kopernika od strony
ul. Stefana Batorego.

IV. START:

07.10. 2023 r., godz.9.00 (sobota) – z parkingu leśnego.

V. META:

07.10. 2023 r. ok. godz.13.30.           

VI. TRASA:

ok.10 km
Po weryfikacji uczestników, autokarem przejazd do parkingu leśnego przy trasie Piotrków – Moszczenica gdzie nastąpi pieszy start przez las  w kierunku Gazomii. Następnie skręcamy w prawo do Proszenia do Szkoły Podstawowej gdzie nastąpi półmetek i poczęstunek wraz z konkursami sportowo – rekreacyjnymi. Powrót autokarem na parking przy ul. Kopernika ROKA

VII.ZGŁOSZENIA: 

Zgłoszenia pod nr. telefonu 44/7327086, 697-888-372 lub osobiście w Centrum Rekreacyjnym
przy ul. Belzackiej 108/110,  pok. 29.
Zapisy będą przyjmowane do dnia 05.10.2023 r.
Dzieci i młodzież do lat 18 biorą udział pod opieką rodziców, opiekunów prawnych, bądź opiekunów grup.

VIII.ŚWIADCZENIA:

    • opieka organizatora.
    • opieka medyczna
    • ubezpieczenie
    • poczęstunek na półmetku

IX. SPRAWY RÓŻNE:

    1. Wpisowe wynosi:  10 zł od osoby dorosłej , ulgowy 5 zł (do lat 18) -  honorujemy Piotrkowską Kartę Mieszkańca.
    2. Uczestnicy  rajdu mają obowiązek stosować się do regulaminu, jak również  korzystać wyłącznie z wyznaczonej trasy oraz przestrzegać przepisów ruchu drogowego.
    3. Uczestnicy rajdu nie wyprzedzają osoby prowadzącej.
    4. Wszyscy uczestnicy startujący  w rajdzie  wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
    5. Wszyscy uczestnicy startujący w rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków  w relacjach z przebiegu niniejszej imprezy  zamieszczanych w mediach oraz  w materiałach promocyjnych   organizatorów.
    6. Wszyscy uczestnicy startujący w rajdzie wyrażają zgodę na zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z  nimi, które  mogą być  wykorzystywane przez prasę, radio i telewizję.
    7. Administratorem zebranych danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Trybunalskim.
    8. Rodzice, opiekunowie prawni  dzieci startujących w rajdzie  oraz pełnoletni zawodnicy  mają prawo do wglądu i poprawiania   treści danych osobowych.
    9. Organizator nie odpowiada za  zagubione rzeczy.
    10. Każdy uczestnik bierze udział w rajdzie na własną odpowiedzialność.
    11. Zapisanie się do udziału w rajdzie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
    12. We wszystkich sprawach nieujętych  w regulaminie decyduje organizator  rajdu, któremu przysługuje wyłączne prawo interpretacji regulaminu.
    13. Każdy uczestnik musi posiadać kijki do Nordic Walking.
    14. Każdy uczestnik powinien być wyposażony w przewiewne ubranie,  wygodne  obuwie, skarpety z naturalnego włókna oraz  czapkę.
    15. Impreza odbędzie się bez względu na pogodę.
    16. Ilość miejsc ograniczona!!!


                                                                              ZAPRASZAMY !!!!!
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
7 + 9 =
Link
7 + 9 =