osirpiotrkow.pl

Centrum Rekreacyjne

Wiosenny Rajd Nordic Walking

Serdecznie zapraszamy do udziału w wiosennym Rajdzie Nordic Walkind - 18.03.2023 r.

R E G U L A M I N
RAJDU  NORDIC  WALKING  18.03.2023 r.
w ramach kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”

I . CEL IMPREZY:

Promocja zdrowego stylu życia poprzez propagowanie sportu, rekreacji  i aktywności ruchowej.
Propagowanie  formy rekreacyjnej, jaką jest marsz „Nordic Walking”.
Integracja osób w różnych przedziałach wiekowych.
Uprawiam sport - jestem trzeźwy.

II. ORGANIZACJA I OBSŁUGA IMPREZY:

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Trybunalskim,Stefana Batorego 8, Tel/fax 44/7327086, tel.44/ 7326569.
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

III.TERMIN:

Zbiórka 18.03. 2023 r., godz. 9.00 (sobota) – Piotrków Tryb.- parking ROKA przy ul. Kopernika od strony ul. Stefana Batorego.

IV. START:

18.03. 2023 r., godz.9.30 (sobota) – Piotrków Tryb.-  parking ROKA przy ul. Kopernika od strony ul. Stefana Batorego.

V. META:

18.03. 2023 r. ok. godz.13.30.

VI. TRASA:

ok.7 km
Start - Zbiórka 18.03. 2023 r., godz. 9.00 (sobota) – Piotrków Tryb.- parking ROKA przy ul. Kopernika od strony ul. Stefana Batorego. Po weryfikacji uczestników, przejazd autokarem do Michałowa na skraj lasu, po krótkiej rozgrzewce ruszamy marszem przez dukt leśny do Cegielni Moszczenickiej dalej drogą polną do Moszczenicy.   Meta przy Szkole Podstawowej w Moszczenicy, gdzie nastąpi poczęstunek i konkursy z nagrodami. Powrót autokarem na Parking przy ul. Kopernika w Piotrkowie Tryb.

VII.ZGŁOSZENIA: 

Zgłoszenia pod nr. telefonu 44/7327086, 697-888-372 lub osobiście w Centrum Rekreacyjnym
przy ul. Belzackiej 108/110,  pok. 29.
Zapisy będą przyjmowane do dnia 15.03.2023 r.
Dzieci i młodzież do lat 18 biorą udział pod opieką rodziców, opiekunów prawnych, bądź opiekunów grup.

VIII.ŚWIADCZENIA:

    • opieka organizatora.
    • opieka medyczna
    • ubezpieczenie
    • poczęstunek na półmetku

IX. SPRAWY RÓŻNE:

    1. Wpisowe wynosi:  10 zł od osoby dorosłej , ulgowy 5 zł (do lat 18) -  honorujemy Piotrkowską Kartę Mieszkańca.
    2. Uczestnicy  rajdu mają obowiązek stosować się do regulaminu, jak również  korzystać wyłącznie z wyznaczonej trasy oraz przestrzegać przepisów ruchu drogowego.
    3. Uczestnicy rajdu nie wyprzedzają osoby prowadzącej.
    4. Wszyscy uczestnicy startujący  w rajdzie  wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
    5. Wszyscy uczestnicy startujący w rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków  w relacjach z przebiegu niniejszej imprezy  zamieszczanych w mediach oraz  w materiałach promocyjnych   organizatorów.
    6. Wszyscy uczestnicy startujący w rajdzie wyrażają zgodę na zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z  nimi, które  mogą być  wykorzystywane przez prasę, radio i telewizję.
    7. Administratorem zebranych danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Trybunalskim.
    8. Rodzice, opiekunowie prawni  dzieci startujących w rajdzie  oraz pełnoletni zawodnicy  mają prawo do wglądu i poprawiania   treści danych osobowych.
    9. Organizator nie odpowiada za  zagubione rzeczy.
    10. Każdy uczestnik bierze udział w rajdzie na własną odpowiedzialność.
    11. Zapisanie się do udziału w rajdzie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
    12. We wszystkich sprawach nieujętych  w regulaminie decyduje organizator  rajdu, któremu przysługuje wyłączne prawo interpretacji regulaminu.
    13. Każdy uczestnik musi posiadać kijki do Nordic Walking.
    14. Każdy uczestnik powinien być wyposażony w przewiewne ubranie,  wygodne  obuwie, skarpety z naturalnego włókna oraz  czapkę.
    15. Impreza odbędzie się bez względu na pogodę.
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
5 + 4 =
Link
5 + 4 =