osirpiotrkow.pl

Szkolna Liga Szachowa

Regulamin Szkolnej Ligi Szachowej

Szkolna liga szachowa
Szkół Podstawowych 
rok szkolny   2021/2022

1. ORGANIZATOR

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Trybunalskim
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

2. MIEJSCE ZAWODÓW

Piotrków Trybunalski OSiR  Centrum Rekreacyjne ul. Belzacka 108/110

3. CEL TURNIEJU

- wyłanianie drużynowych i indywidualnych mistrzów Piotrkowa Trybunalskiego szkół podstawowych
w szachach szybkich
- rozwój intelektualny dzieci i młodzieży
- popularyzacja  królewskiej gry wśród dzieci
- wychowywanie w trzeźwości poprzez sport i rekreację.

4. ZGŁOSZENIA

na karach zgłoszeniowych potwierdzonym podpisem Dyrektora Szkoły
w dniu zawodów 24.09.2021 r.- Centrum Rekreacyjne ul. Belzacka 108/110 Piotrków Trybunalski

5. UCZESTNICTWO

- prawo startu mają uczniowie szkół podstawowych  z terenu miasta Piotrkowa Trybunalskiego
-  obowiązkowa jest maseczka zakrywająca usta i nos lub dystans społeczny – 2m
- w turnieju mogą brać udział tylko osoby zdrowe ( nieposiadające objawów przeziębienia i gorączki)  oraz niemające kontaktów w ostatnich 14 dniach z osobami zarażonymi.

6. SYSTEM ROZGRYWEK

Zawody zostaną przeprowadzone w trzech turniejach indywidualnych w terminach
- 24.09.2021 r.         - 04.02.2022 r.
- 29.10.2021 r.         - 11.03.2022 r.
- 26.11.2021 r.         - 08.04.2022 r. - (zakończenie)
- początek gier godz.8:30 ( odprawa techniczna 8:00 )
- każdy turniej rozgrywany zostanie systemem szwajcarskim na dystansie 7-miu  rund
- tempo gry 10 minut na partie dla zawodnika
- po klasyfikacji drużynowej będzie się liczyć suma punktów z turniejów indywidualnych  (dwóch chłopców i jedna
dziewczynka )
- zawody zostaną przeprowadzone odrębnie dla chłopców i dziewcząt
- każda szkoła może zgłosić 4 chłopców i 3 dziewczynki z zaznaczeniem,którzy zawodnicy grają w I drużynie.

7. NAGRODY

- po ostatnim turnieju zwycięskie szkoły otrzymają puchary ,szachy dla trzech najlepszych miejsc
- w klasyfikacji indywidualnej przewidziane nagrody rzeczowe za miejsca I,II,III dla zawodników.

8. SPRAWY RÓŻNE

- wszyscy uczestnicy w turnieju wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych
- dane osobowe po 14 dniach ulegają zniszczeniu
- wszyscy uczestnicy biorący udział w turnieju wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku w relacjach z przebiegu imprezy zamieszczoną w materiałach promocyjnych organizatorów
- wszyscy uczestnicy biorący udział w turnieju wyrażają zgodę na zdjęcia,nagrania filmowe oraz wywiady z nimi,które mogą być wykorzystane przez radio i telewizję
- administratorem zebranych danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Trybunalski
- organizator ma prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu
- wymagane jest od uczestników obuwie zastępcze.
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
3 + 3 =
Link
3 + 3 =