osirpiotrkow.pl

REGULAMIN AMATORSKIEJ HALOWEJ LIGI PIŁKI NOŻNEJ OSiR SEZON 2022/2023

REGULAMIN AMATORSKIEJ HALOWEJ LIGI PIŁKI NOŻNEJ OSiR SEZON 2022/2023

Rozgrywki Amatorskiej Halowej Piłki Nożnej zaplanowane są na 3 i 4 grudnia 2022 roku.
Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 23.11.2022 a wpisowe należy uiścić do dnia 1.12.2022 r.

Lista zgłoszeniowa jest do pobrania w załączniku.

REGULAMIN AMATORSKIEJ HALOWEJ LIGI PIŁKI NOŻNEJ OSiR SEZON 2022/2023

I.  ORGANIZATOR:

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Trybunalskim.

II.   NAZWA:

Amatorska Halowa Liga Piłki Nożnej OSiR sezon 2022/2023 (w skrócie: AHLPN)

III.  CEL:

Popularyzacja piłki nożnej jako aktywnego wypoczynku po pracy i nauce. Kontynuacja rozgrywek AHLPN.

IV.  MIEJSCE ROZGRYWEK:

Hala „Relax" w Piotrkowie Trybunalskim , ul. Stefana Batorego 8

V.   KONTAKT:

alpn@osirpiotrkow.pl

VI.  UCZESTNICTWO:


    Startować mogą zespoły, reprezentujące firmy, zakłady pracy, instytucje, stowarzyszenia oraz grupy koleżeńskie.

    Warunkiem uczestnictwa jest wpłacenie wpisowego w wysokości 900zł. (od każdej drużyny) do dnia 01.12.2022 roku w kasie OSiR lub przelewem na konto OSiR – GETIN NOBLE BANK S.A.  Nr rachunku – 57 1560 0013 2324 5447 3000 0002.(Proszę wpisać nazwę drużyny)

    Zawodnicy biorący udział w rozgrywkach AHLPN muszą mieć ukończone 18 lat - decyduje data urodzenia. W przypadku nieletnich, zgoda rodziców,opiekunów prawnych.

    W AHLPN mogą brać udział zawodnicy nie biorący udziału w rozgrywkach wszystkich lig i klas pod egidą OZPN i PZPN.

    Zawodnicy którzy w danym roku ukończyli lub ukończą 30 lat mogą być zrzeszeni w klubach.

    Zgłoszenie drużyny następuje przez dostarczenie imiennej listy zgłoszeniowej przez kapitana zespołu.

    Na ławce rezerwowych mogą przebywać tylko osoby wpisane do protokołu.

    Każda drużyna może posiadać własne ubezpieczenie NW na czas rozgrywania meczu.

VII.  USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:


1.      Czas gry 25 minut.

2.      Drużyna składa się z 6-zawodników grających (5+bramkarz) i nie ograniczonej liczby rezerwowych.

3.      Minimalna liczba zawodników w drużynie „4" (3+ bramkarz), jeśli jest mniej, mecz nie jest rozgrywany, a wynik ustala się jako walkower dla drużyny przeciwnej.

4.      Mecze rozgrywane są na bramki 3-metrowe.

5.      Obowiązuje miękkie obuwie sportowe.

6.      Zmiany systemem (hokejowym), w wyznaczonym miejscu.

7.      Wyrzut z autu wykonywany przez wprowadzenie stojącej piłki do gry nogą zza linii końcowej boiska.

8.      Wprowadzenie piłki do gry od bramki ręką i nogą bez ustawienia piłki na parkiecie.

9.      W przypadku rzutu wolnego mur ustawiamy w odległości 4 m od piłki.

10.  Rzut karny wykonywany z 7 metrów.

11.  W trakcie meczu występuje zakaz gry wślizgiem (w kontakcie z przeciwnikiem).
VIII. KARY:

    Czwarta żółta kartka zsumowana w meczach-wykluczenie na jeden mecz.

    Druga żółta kartka w meczu - czerwoną kartką i wykluczeniem z gry (zespół od tego momentu kończy mecz w składzie niekompletnym), żółte kartki są sumowane.

    Czerwona kartka - bezpośrednia - wykluczenie na dwa mecze (za szczególne zagrania karę ustala organizator po konsultacji z sędziami.)

    Czerwona kartka za faul taktyczny, wykluczenie na jeden mecz.

    Czerwona kartka za niesportowe zachowanie (od 4 meczów) bez możliwości skrócenia kary.

    Każda żółta kartka karana jest dodatkowo karą dwóch minut wykluczenia z gry (decyzję podejmuje sędzia prowadzący zawody) - zawodnik ukarany musi ją odbyć do końca.

Jeżeli zawodnik rezerwowy dostanie  żółtą kartę plac gry na 2minuty musi opuścić zawodnik  z pola gry.

    Jeżeli na boisku znajduje się zawodnik niewpisany do listy zgłoszeniowej lub protokołu meczu, to traktuje się to wykroczenie jako grę zawodnika nieuprawnionego i przyznaję się walkower dla drużyny przeciwnej.

    Inne zdarzenia jak niesportowe zachowanie, burdy bądź przekroczenia zasad Fair-Play będą karane indywidualnie przez organizatora i pięciu przedstawicieli drużyn uczestniczących w lidze (Komisja Regulaminowa Ligi), do wykluczenia  z rozgrywek włącznie (musi być opis w protokole meczowym).
KARY INDYWIDUALNE

Żółte i czerwone kartki mogą być pokazywane tylko zawodnikom i zawodnikom rezerwowym.
Przewinienia karane napomnieniem
Zawodnik musi być napomniany i należy mu pokazać żółtą kartkę, jeżeli popełni jedno z następujących przewinień:
- jest winny niesportowego zachowania,
- słownie lub czynnie demonstruje niezadowolenie,
- uporczywie narusza przepisy gry,
- opóźnia wznowienie gry,
- nie zachowuje wymaganej odległości przy wznowieniu gry rzutem rożnym lub rzutem  wolnym, rzutem z autu, rzutem od bramki,
- wchodzi lub powraca na boisko bez zgody sędziego lub narusza procedurę zmian
Przewinienia karane wykluczeniem z gry
Zawodnik musi być wykluczony z gry i należy mu pokazać czerwoną kartkę, jeżeli popełni jakiekolwiek z następujących przewinień:
- popełnia poważny, rażący faul,
- zachowuje się gwałtownie, agresywnie
- pluje na przeciwnika lub inną osobę,
- zachowuje się wybitnie nie sportowo,
- używa ordynarnego, obelżywego, znieważającego języka,
- pozbawia drużynę przeciwną bramki lub oczywistej szansy na jej zdobycie rozmyślnie zagrywając piłkę ręką ( nie dotyczy bramkarza we własnym polu karnym),
- pozbawia oczywistej szansy zdobycia bramki przeciwnika poruszającego się w kierunku bramki tego zawodnika popełniając przewinienie karane rzutem wolnym lub rzutem karnym,
- otrzymuje drugie napomnienie w tym samym meczu.

    KATEGORYCZNIE ZAKAZUJE SIE SPOŻYWANIA ALKOHOLU PRZEZ ZAWODNIKÓW  I UCZESTNIKÓW ZAWODÓW PODCZAS TRWANIA LIGI POD GROŹBĄ WYKLUCZENIA  Z UCZESTNICTWA W ROZGRYWKACH AHLPN.

    Zmiany terminów rozgrywania meczy możliwe po uzgodnieniu pomiędzy zainteresowanymi.

IX.  PUNKTACJA I ZASADY DECYDUJĄCE O KOLEJNOŚCI W TABELI:

1. Punktacja

     zwycięstwo - 3 punkty
     remis - 1 punkt
    porażka - 0 punktów
    walkower - 3 punkty i 3:0 w bramkach dla drużyny, której się jego przyznaje w przypadku nie stawienia się zespołu.

2. Przy równej ilości zdobytych punktów

    - wynik bezpośrednich spotkań pomiędzy zainteresowanymi drużynami

    - różnica w ilości zdobytych bramek

    - ilość strzelonych bramek

3. Z I ligi spadają dwie ostatnie drużyny, natomiast z II ligi awansują dwie pierwsze.

X.  NAGRODY:


1.      Za zajęcie miejsc I-III w I lidze AHLPN przewidziano pamiątkowe puchary, i nagrody indywidualne.

2.      Nagradzanych jest do 15 zawodników drużyn z miejsc I-III w I lidze.

3.      Puchar Fair-Play dla drużyn grających „najczyściej" we wszystkich ligach.

4.      Za zajęcie miejsc I-III w II lidze AHLPN przewidziano pamiątkowe puchary.

5.      Puchary i nagrody indywidualne dla najlepszych strzelców w ligach I i II.

6.      Puchary dla najlepszych bramkarzy w ligach I i II.
XI.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Obowiązuje jednolity strój piłkarski, zawodnicy występują z numerami wg protokołu.

Listę zawodników dostarcza kierownik drużyny przed pierwszym meczem.

W lidze zawodnicy biorą udział wyłącznie na własną odpowiedzialność.

Zawodnik wpisany do protokołu uważany jest za biorącego udział w meczu.

Zabrania się udziału w zawodach zawodników pod wpływem alkoholu, oraz narkotyków.

Drużyna, która w trakcie trwania ligi nie przystąpi do 2 meczów lub wycofa się z rozgrywek, zostaje zdyskwalifikowana a wyniki rozegranych przez nią spotkań zostają zweryfikowane jako nie odbyte, chyba że wycofanie lub dyskwalifikacja nastąpiła w rundzie rewanżowej po rozegraniu przynajmniej jednego meczu tej rundy, w takim przypadku utrzymuje się jego dorobek punktowy i bramkowy,pozostałe drużyny otrzymują punkty walkowerem.

W dniu meczu istnieje możliwość dopisania zawodnika do listy zgłoszeniowej

Okienko transferowe jest w przerwie między rundami.

Za rzeczy pozostawione w szatniach organizator nie odpowiada.

Za szkody wyrządzone na obiekcie przez zawodnika danego zespołu lub zespół - koszty ich usunięcia - pokrywa dana drużyna.

Organizator ma prawo zmiany terminów ze względu na organizację innych imprez.

Przekładanie meczów jest możliwe 1 raz na rundę po wcześniejszym uzgodnieniu z przeciwnikiem.

Zabrania się dopisywania do protokołu zawodników w czasie trwania meczu, chyba że zawodnik uzupełnia zespół do pełnego składu.

Kapitan zespołu przed meczem potwierdza podpisem należyty stan boiska niezagrażający bezpieczeństwu grających.

Każdy zawodnik bierze udział w AHLPN na własną odpowiedzialność i na liście zgłoszeniowej oświadcza, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału w lidze oraz że zapoznał się z regulaminem w/w ligi.

Każdy zawodnik biorący udział w AHLPN wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych wyłącznie do celów związanych z realizacją ligi przez organizatora, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2018 roku.

Każdy zawodnik biorący udział w AHLPN wyraża zgodę na publikację swego wizerunku w relacjach z przebiegu AHLPN zamieszczonych na stronie internetowej, w mediach i materiałach promocyjnych organizatora.

Wszyscy uczestnicy  Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej OSiR wyrażają zgodę na zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z nimi, które  mogą być wykorzystywane przez prasę, radio i telewizję.

Administratorem zebranych danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Trybunalskim.

    Interpretacja powyższego regulaminu oraz wynikłe sprawy sporne rozstrzyga  organizator  Ligi OSiR, po konsultacji z sędziami a decyzja  jest ostateczna.

Do pobrania

powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
7 + 7 =
Link
7 + 7 =