osirpiotrkow.pl

REGULAMIN AMATORSKIEJ HALOWEJ LIGI PIŁKI NOŻNEJ OSiR SEZON 2020/2021

REGULAMIN AMATORSKIEJ HALOWEJ LIGI PIŁKI NOŻNEJ OSiR SEZON 2020/2021

REGULAMIN AMATORSKIEJ HALOWEJ LIGI PIŁKI NOŻNEJ OSiR SEZON 2020/2021
ORGANIZOWANEJ PRZEZ OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

I.  ORGANIZATOR:

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Trybunalskim.

II.   NAZWA:

Amatorska Halowa Liga Piłki Nożnej OSiR sezon 2020/2021 (w skrócie: AHLPN)

III.  CEL:

Popularyzacja piłki nożnej jako aktywnego wypoczynku po pracy i nauce. Kontynuacja rozgrywek AHLPN.

IV.  MIEJSCE ROZGRYWEK:

Hala „Relax" w Piotrkowie Trybunalskim , ul. Stefana Batorego 8

V.   KONTAKT: 
alpn@osirpiotrkow.pl

VI.  UCZESTNICTWO:


    Startować mogą zespoły, reprezentujące firmy, zakłady pracy, instytucje, stowarzyszenia oraz grupy koleżeńskie.

    Warunkiem uczestnictwa jest wpłacenie wpisowego w wysokości 900zł. (od każdej drużyny) do dnia 04.12.2020 roku w kasie OSiR lub przelewem na konto OSiR – GETIN NOBLE BANK S.A.  Nr rachunku – 57 1560 0013 2324 5447 3000 0002.

    Zawodnicy biorący udział w rozgrywkach AHLPN muszą mieć ukończone 18 lat - decyduje rocznik.

    W AHLPN mogą brać udział zawodnicy nie biorący udziału w rozgrywkach wszystkich lig i klas pod egidą OZPN i PZPN.

    Zawodnicy którzy w danym roku ukończyli lub ukończą 30 lat mogą być zrzeszeni w klubach.

    Zgłoszenie drużyny następuje przez dostarczenie imiennej listy zgłoszeniowej przez kapitana zespołu.

    Na ławce rezerwowych mogą przebywać tylko osoby wpisane do protokołu.

    Każda drużyna może posiadać własne ubezpieczenie NW na czas rozgrywania meczu.

VII.  USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:


1.      Czas gry 25 minut.

2.      Drużyna składa się z 6-zawodników grających (5+bramkarz) i nie ograniczonej liczby rezerwowych.

3.      Minimalna liczba zawodników w drużynie „4" (3+ bramkarz), jeśli jest mniej, mecz nie jest rozgrywany, a wynik ustala się jako walkower dla drużyny przeciwnej.

4.      Mecze rozgrywane są na bramki 3-metrowe.

5.      Obowiązuje miękkie obuwie sportowe.

6.      Zmiany systemem (hokejowym), w wyznaczonym miejscu.

7.      Wyrzut z autu wykonywany przez wprowadzenie stojącej piłki do gry nogą zza linii końcowej boiska.

8.      Wprowadzenie piłki do gry od bramki ręką i nogą bez ustawienia piłki na parkiecie.

9.      W przypadku rzutu wolnego mur ustawiamy w odległości 4 m od piłki.

10.  Rzut karny wykonywany z 7 metrów.

11.  W trakcie meczu występuje zakaz gry wślizgiem (w kontakcie z przeciwnikiem).

VIII.  KARY:


    Czwarta żółta kartka zsumowana w meczach-wykluczenie na jeden mecz.

    Druga żółta kartka w meczu - czerwoną kartką i wykluczeniem z gry (zespół od tego momentu kończy mecz w składzie niekompletnym), żółte kartki są sumowane.

    Czerwona kartka - bezpośrednia - wykluczenie na dwa mecze (za szczególne zagrania karę ustala Komisja Regulaminowa Ligi).

    Czerwona kartka za faul taktyczny, wykluczenie na jeden mecz.

    Czerwona kartka za niesportowe zachowanie (od 4 meczów) bez możliwości skrócenia kary.

    Każda żółta kartka karana jest dodatkowo karą dwóch minut wykluczenia z gry (decyzję podejmuje sędzia prowadzący zawody) - zawodnik ukarany musi ją odbyć do końca.

    Jeżeli na boisku znajduje się zawodnik niewpisany do listy zgłoszeniowej lub protokołu meczu, to traktuje się to wykroczenie jako grę zawodnika nieuprawnionego i przyznaję się walkower dla drużyny przeciwnej.

    Inne zdarzenia jak niesportowe zachowanie, burdy bądź przekroczenia zasad Fair-Play będą karane indywidualnie przez organizatora i pięciu przedstawicieli drużyn uczestniczących w lidze (Komisja Regulaminowa Ligi), do wykluczenia  z rozgrywek włącznie (musi być opis w protokole meczowym).

    KATEGORYCZNIE ZAKAZUJE SIE SPOŻYWANIA ALKOHOLU PRZEZ ZAWODNIKÓW  I UCZESTNIKÓW ZAWODÓW PODCZAS TRWANIA LIGI POD GROŹBĄ WYKLUCZENIA  Z UCZESTNICTWA W ROZGRYWKACH AHLPN.

    Zmiany terminów rozgrywania meczy możliwe po uzgodnieniu pomiędzy zainteresowanymi.

IX.  PUNKTACJA I ZASADY DECYDUJĄCE O KOLEJNOŚCI W TABELI:


1. Punktacja

     zwycięstwo - 3 punkty
     remis - 1 punkt
    porażka - 0 punktów
    walkower - 3 punkty i 3:0 w bramkach dla drużyny, której się jego przyznaje w przypadku nie stawienia się zespołu.

2. Przy równej ilości zdobytych punktów

    - wynik bezpośrednich spotkań pomiędzy zainteresowanymi drużynami.

    - różnica w ilości zdobytych bramek.

    - ilość strzelonych bramek.

3. Z I ligi spadają dwie ostatnie drużyny, natomiast z II ligi awansują dwie pierwsze.

X.  NAGRODY:


1.      Za zajęcie miejsc I-III w I lidze AHLPN przewidziano pamiątkowe puchary i nagrody indywidualne.

2.      Nagradzanych jest do 15 zawodników drużyn z miejsc I-III w I lidze.

3.      Puchar Fair-Play dla drużyn grających „najczyściej" we wszystkich ligach.

4.      Za zajęcie miejsc I-III w II lidze AHLPN przewidziano pamiątkowe puchary.

5.      Puchary i nagrody indywidualne dla najlepszych strzelców w ligach I i II.

6.      Puchary dla najlepszych bramkarzy w ligach I i II.
XI.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

    Obowiązuje jednolity strój piłkarski, zawodnicy występują z numerami wg protokołu.

    Listę zawodników dostarcza kierownik drużyny przed pierwszym meczem.

    W lidze zawodnicy biorą udział wyłącznie na własną odpowiedzialność.

    Zawodnik wpisany do protokołu uważany jest za biorącego udział w meczu.

    Zabrania się udziału w zawodach zawodników pod wpływem alkoholu, oraz narkotyków.

    Drużyna, która w trakcie trwania ligi nie przystąpi do trzech meczów lub wycofa się z rozgrywek, zostaje zdyskwalifikowana a wyniki rozegranych przez nią spotkań zostają zweryfikowane jako nie odbyte, chyba że wycofanie lub dyskwalifikacja nastąpiła w rundzie rewanżowej po rozegraniu przynajmniej jednego meczu tej rundy, w takim przypadku utrzymuje się jego dorobek punktowy i bramkowy.

    Okienko transferowe jest w przerwie między rundami.

    Za rzeczy pozostawione w szatniach organizator nie odpowiada.

    Za szkody wyrządzone na obiekcie przez zawodnika danego zespołu lub zespół - koszty ich usunięcia - pokrywa dana drużyna.

    Organizator ma prawo zmiany terminów ze względu na organizację innych imprez.

    Przekładanie meczów jest możliwe 1 raz na rundę po wcześniejszym uzgodnieniu z przeciwnikiem.

    Zabrania się dopisywania do protokołu zawodników w czasie trwania meczu, chyba że zawodnik uzupełnia zespół do pełnego składu.

    Na zebraniu organizacyjnym wybiera się przedstawicieli Komisji Regulaminowej Ligi w głosowaniu jawnym.

    Każdy zawodnik bierze udział w AHLPN na własną odpowiedzialność i na liście zgłoszeniowej oświadcza, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału w lidze oraz że zapoznał się z regulaminem w/w ligi.

    Każdy zawodnik biorący udział w AHLPN wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych wyłącznie do celów związanych z realizacją ligi przez organizatora, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2018 roku.

    Każdy zawodnik biorący udział w AHLPN wyraża zgodę na publikację swego wizerunku w relacjach z przebiegu AHLPN zamieszczonych na stronie internetowej, w mediach i materiałach promocyjnych organizatora.

    Wszyscy uczestnicy  Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej OSiR wyrażają zgodę na zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z nimi, które  mogą być wykorzystywane przez prasę, radio i telewizję.

    Administratorem zebranych danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Trybunalskim.

    Interpretacja powyższego regulaminu oraz wynikłe sprawy sporne rozstrzyga Komisja Regulaminowa Ligi i OSiR, a decyzja  jest ostateczna.

    Terminarz rozgrywek do odbioru w pokoju nr 20 w Hali „Relax" OSiR bądź na stronie (www.osirpiotrkow.pl).
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
4 + 6 =
Link
4 + 6 =